Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Menüü View: ülevaade

  • Icon view - avab ikoonide akna. Vt ka aruannete salvestamist ikoonina;
  • Graph specified vars - mitmesuguste diagrammide loomine;
  • Multiple graphs - korraga mitme hajumis- või aegrea diagrammi loomine;
  • Summary statistics - kirjeldav statistika;
  • Correlation matrix - korrelatsioonimaatriksi kuvamine;
  • Cross Tabulation - risttabeli loomine diskreetseid väärtusi omavatest tunnustest;
  • Principal components - korrelatsiooni- või kovariatsioonimaatriksi peakomponentide analüüs. Vt näiteks Wikipedia, Principal component analysis;
  • Mahalanobis distances - Mahalanobise kaugused. Vt näiteks Wikipedia, Mahalanobis distance;
  • Cross-correlogram - ristkorrelogramm (ainult aegridade korral);