Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Vähimruutude meetodi aruanne

Peale hariliku lineaarse mudeli hindamist vähimruutude meetodil genereeritakse vastav aruanne.
Aruande põhjal võime välja kirjutada mudeli (sulgudes on parameetrite hinnangute standardvead): \[\begin{gathered} valadd = - 27,1 + 3,216capital + 5,379labor + u,\quad {R^2} = 0,987, \hfill \\ \quad \quad (32,9)\quad (0,646)\quad \quad \quad(0,477)\quad \quad \quad \quad \quad \quad n = 25. \hfill \\ \end{gathered} \] ARUANNE:
image/svg+xml t-statistik Parameetri standardviga Parameetrihinnang Sõltuva tunnusekeskväärtus Jääkide ruutudesumma F-statistik Logaritmiline tõepära Determinatsiooni-kordaja R2 Schwarziinformatsiooni-kriteerium Hannan-Quinni informatsiooni-kriteerium Sõltuva tunnuse standardhälve Mudeli standardviga F-testi olulisuse tõenäosus Akaikeinformatsiooni-kriteerium Korrigeeritud determinatsiooni-kordaja R2m t-testi olulisuse tõenäosus