Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Piiratud väärtusega sõltuva tunnuse modelleerimine

Piiratud väärtustega tunnus (limited variable) võib olla kas kvalitatitiivne tunnus (binaarne, multinominaalne, järjestatud), intervallskaalas mõõdetud diskreetne tunnus või intervallskaalas mõõdetud pidev tunnus, mille väärtuste hulk on ühelt või teiselt poolt lõigatud. Seda tüüpi tunnuste modelleerimiseks kasutatavad mudelid leiab põhimenüüst
Model -> Limited dependent variable