Tegelike ja prognoositud väärtuste kokkulangevus

Binaarse sõltuva tunnuse väärtuste prognoosimiseks arvutatakse mudelist valimi iga elemendi jaoks väärtuse "1" tõenäosus P. Kui
P < 0,5, on prognoositud väärtuseks "0";
P > 0,5, on prognoositud väärtuseks "1".

Valimi elementide prognoositud väärtusi (Predicted) võrreldakse tegelike väärtustega (Actual). Tulemused kuvatakse tabelis.

Predicted
01
Actual0Õigesti prognoositud
"0" arv
Valesti prognoositud
"0" arv
1Valesti prognoositud
"1" arv
Õigesti prognoositud
"1" arv
Tabeli põhjal saab leida õigesti prognoositud nullide ja ühtede osakaalud ning neid võrrelda. Kui üks on teisega võrreldes väga suur, siis mudel on nö "kaldu". $$\text{õigesti prognoositud "0" osakaal} = \frac{\text{õigesti prognoositud "0" arv}}{\text{"0" koguarv}}$$$$\text{õigesti prognoositud "1" osakaal} = \frac{\text{õigesti prognoositud "1" arv}}{\text{"1" koguarv}}$$