Sõltuva tunnuse keskmine binaarse mudeli korral

Sõltuva binaarse tunnuse \(Y\) aritmeetiline keskmine näitab väärtuste "1" osakaalu valimis:$$\bar Y=\frac{\sum _{i=1}^n y_i}{n}=\frac{n_1}{n},$$kus \(n_1\) on väärtuste "1" arv ja \(n\) valimi maht.