Keskruut

Keskruut on vastava ruutude summa ja vabadusastmete arvu df jagatis.