Logaritmiline tõepära

Tõepära näitab, kui suure tõenäosusega on antud valimi korral sellised mudeli parameetrite hinnangud. Logaritmiline tõepära on tõepära naturaallogaritm. Logaritmi kasutatakse seepärast, et maksimaalse tõepära meetodi kasutamisel on lihtsam maksimeerida tõepära naturaallogaritmi. Mida suurem on logaritmiline tõepära, seda parem mudel.
Vähimruutude meetodi kasutamisel on logaritmiline tõepära \(\Lambda\) seotud jääkliikmete ruutude summaga \(SSE\) järgmiselt:$$\Lambda=- \frac{n}{2}\ln \frac{2\pi e}{n SSE},$$kus \(n\) on valimi maht.