Aritmeetiline keskmine

Aritmeetiline keskmine on valimi väärtuste summa jagatud valimi mahuga n: $$\bar x= \frac {1}{n} \sum _{i=1}^n x_i.$$