Jääkhajuvuse keskruut

Jääkhajuvuse keskruut \(MSE= \frac{SSE}{n-k-1}\), kus \(n\) on valimi maht ja \(k\) mudelis olevate regressorite arv. \(n-k-1\) on jääkhajuvuse ruutude summa \(SSE\) vabadusastmete arv.