Koguhajuvuse keskruut

Koguhajuvuse keskruut \(MST= \frac{SST}{n-1}\), kus \(n\) on valimi maht. \(n-1\) on koguhajuvuse ruutude summa \(SST\) vabadusastmete arv ja \(MST\) on sama, mis sõltuva tunnuse valimi dispersioon.