Ruutude summa

Regressioonmudeli korral on võimalik leida kolm ruutude summat: koguhajuvuse (SST), jääkhajuvuse (SSE) ja regressioonhajuvuse (SSR) ruutude summa. Koguhajuvus on kahe ülejäänu summa: \(SST=SSE+SSR\), mis tähendab, et koguhajuvus on jagunenud kaheks: jääkhajuvus ja regressioonhajuvus.