Regressioonhajuvuse ruutude summa

Regressioonhajuvus iseloomustab sõltuva tunnuse hajumist, mis on tingitud regressioonseosest. Vastav ruutude summa \(SSR=\sum _{i=1}^n (\hat y_i - \bar y)^2\),kus \(\hat y_i\) on i-nda elemendi mudelväärtus ning \(\bar y\) sõltuva tunnuse keskväärtus.