Kahepoolne või ühepoolne hüpoteesipaar

Kahepoolset hüpoteesi kasutame, kui soovime testida, kas kogumi keskväärtus \( \mu \) erineb etteantud väärtusest \( \mu_0 \). Vasakpoolset hüpoteesi kasutame siis, kui soovime testida, kas kogumi keskväärtus on väiksem väärtusest \( \mu_0 \) ja parempoolset kasutame, kui soovime testida, kas kogumi keskväärtus on suurem sellest väärtusest.

Kahepoolne

Ühepoolne, vasak

Ühepoolne, parem

Nullhüpotees

\(\mu = \mu_0 \)

\(\mu \geq \mu_0 \)

\(\mu \leq \mu_0 \)

Sisukas hüpotees

\(\mu \neq \mu_0 \)

\(\mu < \mu_0 \)

\(\mu > \mu_0 \)