Kahepoolne või ühepoolne hüpoteesipaar, sõltumatud valimid

Sõltumatute valimite korral kasutame kahepoolset hüpoteesi, kui soovime testida, kas kogumite keskväärtused \(\mu_1\) ja \(\mu_2\) on erinevad. Ühepoolset hüpoteesi kasutame siis, kui soovime testida, kas ühe kogumi keskväärtus on suurem kui teise kogumi keskväärtus.

Kahepoolne

Ühepoolne

Nullhüpotees

\(\mu_1 = \mu_2 \)

\(\mu_1 \leq \mu_2 \)

Sisukas hüpotees

\(\mu_1 \neq \mu_2 \)

\(\mu_1 > \mu_2 \)