z-testi olulisuse tõenäosus

Kasutatakse parameetri statistilise olulisuse testimiseks, kus nullhüpoteesiks on, et vastav parameeter on 0: \(H_0:\;\beta=0;\;\;H_1: \beta \neq 0 \).Iga parameetri korral võrreldakse z-statistikule vastavat olulisuse tõenäosust p olulisuse nivooga α, mis tavaliselt on 0,05. Statistiliselt oluliste tunnuste paremaks eristamiseks on need märgistatud tärnidega:
*** p < 0,01, tunnus on oluline nivool 0,01;
**   0,01 < p < 0,05, tunnus on oluline nivool 0,05;
*    0,05 < p < 0,1, tunnus on oluline nivool 0,1.