z-statistik

Mudeli parameetri z-statistik \(z=\frac{\hat\beta}{s_{\hat\beta}}\), kus \(\hat\beta\) on parameetri hinnang ja \(s_{\hat\beta}\) hinnangu standardviga. Allub standardiseeritud normaaljaotusele. Kasutatakse parameetri statistilise olulisuse testimiseks, kus nullh├╝poteesiks on, et vastav parameeter on 0: \(H_0:\;\beta=0;\;\;H_1: \beta \neq 0 \).