Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg http://gretl.sourceforge.net

Andmebaasi salvestamine peale muutmist


Põhimenüüst
File -> Save data

Salvestatakse Gretli formaadis sama nime all.

Kommentaarid