Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Andmebaasi salvestamine valikutega


Põhimenüüst
File -> Save data as -> Standard format

On võimalik valida, millised tunnused salvestatakse (Selected vars). Mitme tunnuse valikuks hoida all Ctrl klahvi. Kõik tunnused saab valida nupuga All->. Nupp Clear tühjendab valitud tunnuste loetelu kastis Selected vars.Salvestamiseks tuleb valida kataloog ja anda failile nimi.
Salvestatakse Gretli formaadis uue nime all.

Kommentaarid