Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Aruande salvestamine ikoonina jooksvas töösessioonis

Andmete analüüsimisel tuleb tihti hinnata erinevaid mudeleid ja viia läbi erinevaid teste ning hiljem neid võrrelda. Iga aruanne kuvatakse uues aknas ning et ei peaks kogu aeg mitmeid aknaid lahti hoidma, võib aruanded salvestada ikoonidena ikoonide aknasse Icon view.
Lisaks sellele on võimalus antud töösessiooni jooksul ikoonidena salvestatud aruanded salvestada hiljem sessioonina eraldi faili, et mõnikord hiljem tööd jätkata. Sessioon salvestatakse koos andmetega.

Peale mudeli hindamist aruande aknas
File -> Save to session as icon Salvestab ja jätab akna avatuks
File -> Save as icon and close Salvestab ja suleb akna

Peale testi tegemist aruande aknas klikkida salvestamise ikoonile
ja avanevas aknas valida Save to session as icon

Ikoonidena salvestatud aruandeid saab avada ikoonide aknast. Ikoonide aken avaneb põhimenüüst View -> Icon view või põhiakna all olevast nupureast


Ikoonide aknas saab avada nii salvestatud aruandeid (Model 1, Model 2, LMtest..), ikoonidena salvestatud diagramme (Graph 1) kui ka mitmesuguseid kiirvalikuid: andmebaasi info (Data info), andmete vaatamine (Data set), kirjeldava statistika suurused (Summary), korrelatsioonimaatriks (Correlations) jm. Avamiseks tuleb vastava ikooni peal teha topeltklõps.NB! Kui on soov salvestada kõik ikoonide aknas olevad aruanded faili, tuleb salvestada sessioon.