Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Sessioonifaili salvestamine eelnevalt ikoonidena salvestatud aruannete ja diagrammidega

Gretl-i sessioon võimaldab ikoonidena salvestada analüüsi käigus tekitatud aruandeid (mudelid, testid) ja diagramme (vt ikoonina salvestamine). Kui hiljem soovitakse nende aruannetega tööd jätkata, tuleb enne gretl-i sulgemist (või uue andmefaili avamist) sessioon salvestada. Seda saab teha kahte moodi:

1. võimalus: põhimenüüst File -> Session files -> Save session2. võimalus: ikoonide aknas Icon view hiire parempoolse klahviga avatavast menüüst valida Save session.Salvestamisel tuleb näidata, millisesse kataloogi soovitakse salvestada ja anda failile nimi.
Fail salvestatakse laiendiga *.gretl

Salvestatud sessiooni avamiseks valida Gretl-i põhimenüüst
File-> Session files -> Open session
või failide kataloogis teha topeltklõps vastaval failil.