Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Sesoonsete diferentside genereerimine

Valida tunnused välja ja põhimenüüst
Add -> Seasonal differences of selected variables

Kommentaarid