Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Aegridade modelleerimisel kasutatava ajamuutuja t genereerimine

Põhimenüüst
Add -> Time trend

Luuakse tunnus time, mille väärtused on 1, 2, ... n, kus n on valimi maht (aegrea väärtuste arv).

Kommentaarid Näide
Olgu meil tunnuse X väärtused erinevatel kuupäevadel alates 2000. aasta 1. jaanuaristSoovime hinnata lineaarset trendi ja kasutame mudelit X=a+bt. Seletavaks tunnuseks t ei võeta mitte kuupäevad, vaid päevade arv alates 2000. aasta 1. jaanuarist. Mudeli hindamiseks on vaja genereerida vastav ajamuutuja t.