Ako Sauga koduleht

LINEAARNE PLANEERIMINE EXCELIS

Kuidas kasutatada Eexceli vahendit Solver
Õppematerjalid loengukursusest "Modelleerimine ja optimeerimine"

Fail Seletus Uuendatud
Konspekt
Lineaarne planeerimine Excelis.pdf Näited ja ülesanded 24. sept. 2004
Exceli failid
Linplan.xls Lineaarne planeerimine, Exceli solver. Tootmisplaan 2. dets. 2003
transpordiylesanne.xls Transpordiülesanne, mööblivedu 9. dets. 2003
ajaplaneerimine.xls Kassapidajate töögraafikud 13. dets. 2003
osta_toota.xls Osta või toota. 13. dets. 2003
kvartali_tootmisplaan.xls Kvartali tootmisplaan kuude kaupa: kui palju lattu, kui palju müügiks 13. dets. 2003
tarnijad.xls Tarnijate valik, kui palju tellida igalt tarnijalt 8. okt 2004
toojou_kasutamine.xls Tööjõu ratsionaalne kasutamine, töötajate liikumine osakondade vahel 13 . dets. 2003
projekti_valik.xls Investeerimisprojektide valik, kahendmuutujate kasutamine 8 . okt. 2004
solvsamp.xls Programmiga Excel kaasas olev näidete fail lineaarse planeerimise kasutamise kohta.