Statistika Excelis

Ako Sauga koduleht Sissejuhatus Andmeanalüüsi komplekt Data Analysis Funktsioon FREQUENCY Ülesanne A.2.2 Kaalutud aritmeetilise keskmise leidmine. Ülesanne A.2.12 Aritmeetilise keskmise, mediaani ja moodi leidmine intervallitud variatsioonrea korral. Ülesanne A.3.13 Variatsioonamplituudi, standardhälbe, variatsioonikordaja ja kvartiilhälbe leidmine.

"Statistika õpik majanduseriala üliõpilastele" (2017, TTÜ Kirjastus, 766 lk) sisaldab ligi 200 näidet, millest enamikuga on võimalik tutvuda õpiku juurde kuuluvates tabelarvutuse failides. Neis on arvutused koos selgitavate kommentaaridega. Lisaks on õpikus juhendid Exceli statistika funktsioonide ning mitmete andmeanalüüsivahendite kasutamiseks. Õpiku pdf versioon ja õpiku juurde kuuluvad Exceli failid saab alla laadida TTÜ raamatukogu digikogust.

Vasakpoolsest menüüst leiad lisaks mõned ekraanivideod, milles demonstreeritakse Exceli kasutamist erinevate statistiliste arvutuste tegemiseks. Selleks lahendatakse Excelis läbi mõned õpiku ülesanded. Ülesannete tekstid on õpikus ja andmed vastavates Exceli failides.