Statistika Excelis

Ako Sauga koduleht Sissejuhatus Andmeanalüüsi komplekt Data Analysis Funktsioon FREQUENCY Ülesanne A.2.2 Kaalutud aritmeetilise keskmise leidmine. Ülesanne A.2.12 Aritmeetilise keskmise, mediaani ja moodi leidmine intervallitud variatsioonrea korral. Ülesanne A.3.13 Variatsioonamplituudi, standardhälbe, variatsioonikordaja ja kvartiilhälbe leidmine.
Variatsioonamplituudi, standardhälbe, variatsioonikordaja ja kvartiilhälbe leidmine

Õpikust ülesanne A.3.13

Videos lahendatakse õpikust ülesanne A.3.13, kus tuleb võrrelda nelja pensionifondi osaku puhasväärtuse muutuse varieerumist. Kasutatakse erinevaid variatsioonnäitarve: variatsioonamplituud, kvartiilhälve, standardhälve, variatsioonikordaja.

Kui andmed on lahtrites B1:B100, siis
variatsioonamplituud on maksimumi ja miinimumi vahe: = MAX(B1:B100) - MIN(B1:B100),
kvartiilhälve on kolmanda ja esimese kvartiili vahe: = QUARTILE.INC(B1:B100;3) - QUARTILE.INC(B1:B100;1),
standardhälve = STDEV.P(B1:B100),
variatsioonikordaja on standardhälbe ja aritmeetilise keskmise suhe: = STDEV.P(B1:B100) / AVERAGE(B1:B100).

MAX, MIN, QUARTILE.INC, STDEV.P ja AVERAGE on Exceli funktsioonid.

Ülesanne A.3.13 lahendamine, video