Variatsioonamplituudi, standardhälbe, variatsioonikordaja ja kvartiilhälbe leidmine

Õpikust ülesanne A.3.13

Videos lahendatakse Excelis Statistika õpikust ülesanne A.3.13, kus tuleb võrrelda nelja pensionifondi osaku puhasväärtuse muutuse varieerumist. Kasutatakse erinevaid variatsioonnäitarve: variatsioonamplituud, kvartiilhälve, standardhälve, variatsioonikordaja.

Ülesanne A.3.13 lahendamine, video