Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg http://gretl.sourceforge.net

Uue tunnuse genereerimine arvutusvalemi abil

Põhimenüüst
Add -> Define new variable

Aknasse "gretl: add var" tuleb kirjutada arvutusvalem kujul
<uue tunnuse nimi>=<valem>

Näiteks kui uus tunnus Z on olemasolevate tunnuste Y ja X jagatis, siisAllpool mõningaid näiteid.
Kasutatavate funktsioonide täielik loetelu on toodud Gretli abimaterjalis Help -> Function references

korrutamine arvulise konstandiga Z=0.2*X
NB! Kümnendkoha eraldajaks peab olema punkt
ruutu võtmine Z=X^2
ruutjuur Z=sqrt(X)
naturaallogaritm Z=log(X)
Sobib ka Z=ln(X)
kümnendlogaritm Z=log10(X)
arv e astmel X Z=exp(X)
1. järku viitajad Z=X(-1)
1. järku diferentsid Z=diff(X)
naturaallogaritmide 1. järku differents ehk ln[X/X(-1)] Z=ldiff(X)
näide mitme tunnuse kasutamisest Z=1/X+sqrt(Y)
Z=1, kui X>10, vastasel juhul Z=0 Z=(X>10)
Z=1, kui 10<X<20, vastasel juhul Z=0 Z=(X>10)&&(X<20 )